Yin Ji Chang Fen (Rowland Heights) 银记肠粉 (Rowland Heights)

18438 Colima Rd #31, Rowland Heights, CA