Yi Fang Taiwan Fruit Tea - Bellevue 一芳 Yi Fang - Bellevue

11020 NE 6th St, Bellevue, WA