Yi Fang Taiwan Fruit Tea (Flushing) 一芳台湾水果茶 (Flushing)

135-15 40 Rd, Flushing, NY