Xi'an Rougamo 姑娘手西安肉夹馍

1 Hamilton Pl, Boston, Boston, MA