Thaibodia Bistro (Santa Clara) Thaibodia Bistro (Santa Clara)

2155 El Camino Real, Santa Clara, CA