Sham Tseng BBQ (Monterey Park) 深井烧腊美食坊 (Monterey Park)

634 Garvey Ave, Monterey Park, CA