Meizhou xiaochi (baldwin) 眉州小吃(baldwin)

4518 Maine Avenue, Baldwin Park, CA