Long Xing Ji Juicy Dumpling (San Gabriel) 隆兴记 (San Gabriel)

140 W Valley Blvd Ste 211, San Gabriel, CA