Kim Bo Vietnamese & Thai Restaurant (Scarborough) 金宝越泰美食 (Scarborough)

5651 Steeles Ave E, Scarborough, ON