Kiku Japanese Cuisine (Thornhill) Kiku Japanese Cuisine (Thornhill)

230 Commerce Valley Dr E #10, Thornhill, ON