Dim Sum King (Houston) 点心皇 (Houston)

9160 Bellaire Blvd # B, Houston, TX