Chongqing Xiaomian 重庆小面

915 Kearny St, San Francisco, CA