Chao Wei Ju (San Gabriel) 潮厢牛肉粿條 (San Gabriel)

401 West Valley Boulevard , San Gabriel, CA