Boba Guru (Plano) Boba Guru (奶茶)

2220 Coit Rd, Plano, TX